Det nybyggda kvarteret Sörby Backe beläggs med SBS-tätskikt Mataki

Under 2018 vann Hagmans Tak Norr upphandlingen bestående av att montera tätskikt på kvarteret Sågbocken i Sörby, Gävle. På uppdrag av Gavlegårdarna utför Prenova Bygg och Projektutveckling AB en totalentreprenad och projektet beräknas stå klart under våren 2019. Den totala takytan som ska beläggas med tätskikt omfattar 3 000 kvm och är fördelat på tre flerbostadshus.

Takmontörerna och tillika bröderna Jacob och Isac Melinder arbetar effektivt och smidigt tillsammans på taket. Under intervjun rullade Isac ut tätskiktsrullar som väger närmare 45 kg och Jacob gick sedan efter för att skruva fast dem i taket. Det är viktigt att tätskiktssystemet hamnar kant i kant och överlappar varandra för att inte fuktskador ska uppstå. När tätskiktet sedan är lagt svetsas skarvarna samman med en brännare.

Tätskiktet från Mataki UnoTech består av polyester och SBS-modifierad bitumen, vilket är ett exemplariskt material för exponerade tak som behöver vara fukt- och vattentåliga. UnoTech är speciellt utvecklat för det skandinaviska klimatet och går att lägga på mängder av takkonstruktioner. Ett tak med tätskikt har en livslängd på cirka 30 år och när det är dags för takomläggning skruvas det nya tätskiktssystemet enkelt på det gamla.

För att montörerna ska kunna arbeta säkert monteras temporära skyddsräcken som ska förhindra att personer faller ned från taket.

– Det här taket har mer lutning än andra projekt och det är en utmaning, men det är också kul med utmaningar, förklarar Isac och Jacob.  

Det monteras även taksäkerhet för framtida service och underhåll av taket. Gångbryggan vid taknocken finns för att servicemän ska kunna fästa sin personliga fallskyddsutrustning i det. Snörasskyddet monteras vid takfoten för att förhindra att snön rasar ner och skadar människor eller faller på intilliggande byggnader.

Den gamla Hemköpstomten har fått ett nytt ansikte och Sörby Backe välkomnas av många i Gävle.