“Efter tolv år som takmontör utmanas och utvecklas jag fortfarande”

Vad som endast skulle vara sex veckors arbete har blivit tolv trivsamma år på Hagmans Tak Mälardalen. Förutom god sammanhållning bland kollegor är utomhusarbete och frihet under ansvar bidragande faktorer till att Daniel Wilson trivs som takmontör på Hagmans Tak Mälardalen.

Att Daniel är kvar på samma arbetsplats efter tolv år är ett kvitto på att han trivs. Trots sin långa erfarenhet inom bolaget uppstår utmaningar i arbetet, något Daniel uppskattar i ett arbete fyllt av varierande arbetsdagar.

– En stor utmaning är att komma till mer komplicerade projekt som är mitt i processen. Det tar ett tag att komma in i rutiner och utföranden, speciellt när verkligheten inte alltid stämmer överens med ritningarna, berättar Daniel.

Just nu är Daniel på projekt Mälardalens Högskola där han arbetar med att justera ytor så att fallet blir korrekt, vilket är oerhört viktigt för att förhindra läckage. En av anledningarna till att projektet är komplicerat är justeringen av fall eftersom det isoleringssystem Hagmans Tak använder sig av är beroende av ett felfritt fall. Dessutom arbetar han i en kulturhistorisk och betydelsefull omgivning.

– Projektet är beläget nära K-märkta byggnader vilket innebär att vi måste ta hänsyn till dem i vårt arbete, fortsätter Daniel.

Det finns många fördelar med att arbeta som takmontör och trots att många takmontörer får uppleva dåligt väder är utomhusarbetet något Daniel uppskattar. Ett av hans bästa minnen från tiden på Hagmans Tak Mälardalen är de privatprojekt han varit på som innebär trevliga kundmöten över en kopp kaffe.

– Ett annat starkt minne jag har är takomläggningen vi gjorde i Åkers styckebruk. Det var ett avancerat projekt med mycket lutningar som innebar att jag fick använda mig av mina problemlösande sidor, avslutar Daniel.

I sommar väntar semester i Sverige och altanbygge runt poolen för Daniel!