Ett projekt som sätter Eskilstuna på kartan

I centrala Eskilstuna finner du det omfattande projektet Mälardalens högskola. Hagmans Tak Mälardalen är på plats för att utföra tätskiktsmontering och isolering av terrasser och tak på beställning av Serneke. Tillsammans med Eskilstuna kommun byggs ett nytt mer levande och modernt campus som beräknas stå klart våren 2020. 

Sedan ett år tillbaka har Hagmans Tak Mälardalen monterat tätskiktssystem och isolering av tak och terrass på de 3 300 kvadratmeter projektet består av. Tillsammans med cirka 10 andra bolag arbetar Hagmans Tak med att skapa Mälardalens framtida högskolecampus.

– Det är en intressant byggnad ur både estetiskt och tekniskt perspektiv. Det är ett sånt bygge som blir en markering i Eskilstunas utveckling och det känns roligt att få vara en del av den utvecklingen, berättar Håkan Bolander, vd Hagmans Tak Mälardalen.

Hagmans Tak projekt Mälardalens högskola i Eskilstuna

Jesper Ryd har jobbat som takmontör på Hagmans Tak Mälardalen sedan 2010 och har arbetat på projektet sedan en tid tillbaka.

– Vi är mest beroende av snickarna och de som är ansvariga för glaspartierna. Alla aktörer tar hänsyn till varandra. Om vi behöver vänta på att andra aktörer måste göra något finns det alltid andra projekt som behöver oss på plats. Det är roligt med omväxling, inleder Jesper Ryd. 

Under de senaste dagarna har Jesper och de andra takmontörerna som är på plats fokuserat på att ta vattenprover för att förhindra läckage. Det innebär att stora ytor fylls med 7 cm vatten som sedan får stå i 72 timmar. Utöver vattenprover tätskiktas även större områden vilket genomförs med stor noggrannhet. 

– Vi inleder med att lägga två lager 100 ml sättning PIR isoleringsbit innan vi lägger ett sista lager för att bygga upp ett fall. Syftet är att samla vattnet i brunnarna vilket görs genom sista lagret enfallskilar. Därefter lägger vi på tätskiktsmattorna, fortsätter Jesper Ryd. 

Jesper beskriver arbetsplatsen som rolig och varierande vilket främst är tack vare kollegorna på Hagmans Tak Mälardalen. Bengt Hellgren är Takmontör och arbetar tillsammans med Jesper på Mälardalens högskola och beskriver arbetsklimatet som följande: 

– VI faller in i våra olika roller och det är vi tillsammans som sätter ramarna. Vi hjälper varandra och byter uppgifter med varandra för att skapa variation och utveckling. Det är dessutom viktigt med variation även för kroppen om man till exempel jobbar mycket på knä, berättar Bengt Hellgren.

Hagmans Tak medarbetare på projekt Mälardalens högskola i Eskilstuna

Förutom att takmontörerna arbetar tillsammans under dagarna gör de mycket aktiviteter tillsammans utanför arbetet. Det är något som stärker sammanhållning och är en viktig aspekt i det goda arbetsklimatet Hagmans Tak Mälardalen karaktäriseras av. 

Mälardalens nya moderna och mer levande högskola invigs våren 2020 och högskolans framtida studenter kommer med all säkerhet uppskatta utsikten lika mycket som Jesper gör. 

– När solen ligger på och man tittar ut mot fontänen vid ån, då är det för jäkla fint, avslutar Jesper Ryd.