Exklusiva bostäder med tätskikt signerat Hagmans Tak Mälardalen

I januari 2019 påbörjades arbetet på projekt Notskriften som förväntas vara klart i september. Arbetet berör 1 600 kvadratmeter och innefattar tätskikt och isolering av tak och de häftigt konstruerade terrasserna. 

Projektet innebär att Hagmans Taks takmontörer samarbetar med fler involverade aktörer vilket kräver att samtliga visar varandra hänsyn och respekt. Något som medarbetarna på Hagmans Tak Mälardalen är vana vid tack vare deras varierande arbetsdagar som innefattar både mindre och större projekt. Insulander Bygg AB är beställare och projektets arkitektur sticker ut med häftiga lösningar och många terrasser i olika nivåer. 

I området finns även fler projekt som Hagmans Tak Mälardalen är involverade i. Västra Munktellstaden beskrivs som en spännande stadsdel bland forsande vattendrag, broar och holmar. I en av byggnaderna, Lokomotivet, har Hagmans Tak Mälardalen ansvarat för byggnadens innergård. En innergård som uppmärksammats i tidningen Bygg och Fastighet!