Fasad
& plåt

Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

 

Tillsammans med utvalda samarbetspartners och underentreprenörer har vi kapacitet och kunskap för att utföra takmålningar och plåtarbeten av alla slag, målning av plåttak samt vattenblästring.

Förläng takets livslängd

Ett plåttak med rostfläckar är oroväckande. Med en målning förlänger du livslängden, skyddar plåten och höjer värdet på fastigheten. Vi har gedigen utbildning och lång erfarenhet, vilket gör att vi kan garantera hög kvalitet och service.

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.