Hagmans-andan frambringar hög kvalitet

På vd-posten hos Hagmans Tak Stockholm sitter Nicklas Rundqvist. Nicklas beskriver medarbetarna som bolagets viktigaste resurs som är väl värda att satsa på. Därför lägger han stor vikt vid att alla medarbetare på bolaget är både välutbildade och har en bra relation till varandra och företaget.

– Vi ser till att killarna har den utbildningen som krävs och behövs för jobbet. Eftersom de oftast jobbar två och två i projekten ser de sällan varandra. Vi brukar därför se till att alla får träffa varandra genom att anordna roliga gemensamma aktiviteter några gånger per år. Det brukar bli lyckat och är alltid mycket uppskattat.

Nicke tycker även att takmontörerna håller en mycket jämn kvalitet i sina arbeten, vilket i sig gör att projekten de utför håller samma höga kvalitet. Han kallar det för “Hagmans-andan”.

– Just kvaliteten är det absolut viktigaste, det är ju det som kunden köper. Vi arbetar utifrån rådande riktlinjer vilket gör att vi håller en hög kvalitet.

Något som Hagmans Tak också är noggranna med är taksäkerheten. Det har varit genomgående under alla år och tummas aldrig på. Han har dock märkt av en förändring i branschen när det gäller taksäkerhet.

– Arbetsmiljöverket har fått upp ögonen för säkerheten på tak, vilket har gjort att även beställarna har fått förståelse för det. Det är helt klart en fördel, avslutar Nicke.