Nya Sörby förskola rustas med miljövänligt tak

I höstas påbörjade Hagmans Tak Norr uppdraget att lägga sedumtak vid nybyggnationen av Sörby förskola i Gävle. På uppdrag av Gavlefastigheter ska HMB Construction AB utföra en totalentreprenad av det 1 300 kvm stora projektet som beräknas stå klart i maj 2019. Den nya förskolan ska rymma cirka 100 barn fördelat på två våningar.

Förskolans nya utseende har inspirerats av naturen och för att byggnadens tak ska tala samma språk monteras ett sedumtak. Ett sedumtak har många fördelar, det är nästintill underhållsfritt, dämpar buller och fungerar isolerande för byggnaden.

– En annan fördel är att det är vackert för ögat. Det kommer smälta fint ihop med skogen bakom byggnaden, säger Stefan Winqvist, vd på Hagmans Tak Norr.

Hagmans Tak Norr har under hösten fokuserat på förberedelserna inför sedumtaket genom att lägga ett tätskikt och monterat taksäkerhet. Det fem cm tjocka sedumtaket består av olika växtblandningar och kommer läggas under våren då kyla och frost har försvunnit. För att underlätta service och underhåll monterades en gångbrygga för passage på taket, takluckor fick skyddsbågar för att förhindra fall och för att personlig fallskyddsutrustning ska kunna fästas finns nockräcken. För att enkelt kunna ta sig upp på taket finns en fasadstege och genom en takstege kommer du upp på nästa nivå av taket. Snörasskyddet som monterades ser till att ingen snö eller is faller ned på förskolegården.

Snörasskyddet monterades enligt krav över entrén till förskolan men även över hela taket då kommunen vill förhindra att snö och is kan falla ned. Sedumtaket och snörasskyddet utgör tillsammans ett bra skydd för barnens säkerhet.

– När Sörby förskola stå klar kommer barnen omfamnas av en grönskande utemiljö, från mark till tak, avslutar Stefan.