Säkerheten för tredje man är ytterst viktig

Omläggning av yttertak på plåt- och tätskiktsentreprenad är i fokus på projekt Örnsköldsgatan 91-145 i Örebro. Hagmans Tak Mitt är ansvariga och utför arbetet med material från samarbetspartnern Mataki.

Projektet omfattar 3 000 kvadratmeter vilket innebär att det är ett av de större projekten Hagmans Tak Mitt utför just nu. I januari kom förfrågan från beställaren Örebro Bostäder som är ett kommunalt fastighetsbolag i Örebro. Efter upphandling stod det klart att Hagmans Tak Mitt skulle ansvara för projekteringen. I början av augusti påbörjades projektet och utmaningen ligger i säkerheten.

– När vi arbetar på fastigheter där privatpersoner bor blir säkerheten än viktigare. Vi är noga med att ta hänsyn till det i kalkyleringen och ökar säkerhetsresurserna för tredje man, berättar Patrik Junghagen, projektledare på Hagmans Tak Mitt.

Medarbetarna på plats beskriver projektet som utmanande och roligt då det inkluderar flera olika moment. Bland annat monteras snörasskydd och avluftningar med bestämda mellanrum. Noggrann planering och drivna medarbetare präglar projektet. 

– Vi är två permanenta takläggare på plats som ser till att allt fungerar som det ska. När vi arbetar utomhus är det viktigt att planera momenten men det innebär även att vi måste kunna anpassa oss efter väder och vind, berättar Sani Kovacevic, takläggare på Hagmans Tak Mitt. 

Det omfattande projektet beräknas vara klart i slutet på november då den preliminära slutbesiktningen ska äga rum. Det är ett projekt som kommer göra fastigheten mer hållbar och säker i och med omläggningen av tak och monteringen av snörasskydd. Det uppskattas av privatpersonerna som bor i fastigheten. 

Tack till Örebro Bostäder för förtroendet att säkerställa tryggheten i era fastigheter.