Tillit och planering – nyckeln till framgångsrika projekt

Tack vare den tidigare arbetskamraten Danny Donnerman blev Sani Kovacevic introducerad till Hagmans Tak Mitt. Som takläggare krävs förberedande arbete i form av planering av utförande eftersom takläggare är beroende av väder och vind. Planeringen är en viktig del av det fria arbetssättet på Hagmans Tak. 

Sani började som lärling på Hagmans Tak och det var ingen slump att han blev lärling till den tidigare kollegan och goda vännen Danny. Under försommaren började de jobba på projekt Örnsköldsgatan 91-145, ett av de roligare projekten Sani varit en del av. 

– Ett större projekt innebär fler utföranden. Det här projektet inkluderar bland annat snörasskydd, montering av avluftningar och omläggning av tak, berättar Sani. 

Mer omfattande projekt kräver dessutom mer planering vilket Sani anser vara en viktig aspekt i och med den frihet takläggarna på Hagmans Tak har. Planeringen är kontinuerlig eftersom vissa uppgifter inte går att genomföra beroende på väderförhållande. Arbetssättet utstrålar en känsla av tillit mellan takläggare och projektledare vilket motiverar Sani i sitt dagliga arbete. 

– Jag uppskattar att arbeta efter principen “frihet under ansvar”. Det innebär att vi kan lägga upp arbetet som vi vill samtidigt som det bidrar till att vilja göra sitt absolut bästa, fortsätter Sani. 

Vidare beskriver Sani att samarbetet med projektledaren Patrik Junghagen fungerar bra och att det bidrar till en trygghet att kunna bolla planering med någon som har en helhetssyn över projekten. Ytterligare en faktor som bidrar till en trygg arbetsmiljö är Hagmans Taks höga säkerhetsvärdering. Bolaget är ytterst noga med att säkra arbetsplatserna genom att montera ställningar runt projekten – oavsett omfattning. Utan ställning jobbar de inte! Att Hagmans Tak är måna om sina anställda märks på många sätt – bland annat genom att de satsar på inkludering och sammanhållning. 

– Under sommaren har några av oss fått hjälpa till på andra projekt och det är alltid lika glada kollegor som välkomnar en. Det märks att vi har samma tänk och arbetar mot gemensamma mål, avslutar Sani.